Hvis man står oppe ved P. pladsenved højdedraget ved Nymølle og ser ud over det bakkede landskab mod Østervrå og det mere flade landskab ned mod Brønden by, så kan man næppe forestille sig, at her lå, for nogle tusinde år siden, en kæmpemæssig iskappe.

Det var en gletsher, som med sin store vægt, var gledet ned over landet. Fra fjerne egne havde den medført sten, grus, sand, ler og fra Norge en let genkendelig sten, nemlig rombeporfyren.

Det var den sidste istidsperiode. Da gletscheren smeltede og trak sig tilbage var den med til at danne det højdredrag, som kaldes Jyske Ås, noget som Skæve sogn blev en del af.

i århundreder lå havet henover de laveste arealer. Muslingeskaller fra denne tid findes mange steder i undergrunden, og i dalstrøgenes bund kan havets spor ses. Vendsyssel er et ø-rige.

Ved Isens tilbagetrækning skete der en landhævning, som træer, planter og dyr nu kunne overtage. Det er med stejle bakker, dybe dale, masser af vandløb med sumpede og farlige områder.

På sognets del af Jyske ås, er bakkernes højde ved Grønbakke ved Nymølle 86 meter, Fejborg bakke er 90 meter og på Skelbakken, hvor delingen af Hellum og Skæve sogn findes er højden 102 meter.

Jægerne var de første der kom.

På de højtliggende områder anlagde stenaldermennesker deres bopladser.

Der er gjort mange fund af deres redskaber fra denne tid, og derigennem kan det undertidenskønnes, hvor bostederne har været.

Her i Skæve ses det på egnen ved Topheden, hvor der har været en stenalderboplads.

Fra bronzealdertiden kendes et offerfund ved Lykkesholm, og i ældre og yngre jernalder viser sporene sig mange steder.

Der er svage tegn på, at der sydøst for Brønden har været en jernalderlandsby, som efter en tid blev forladt.Dertil kommer de utallige gravhøje. Det kunne være store anseelige bronzealderhøje, der var langdysser med stenkamre, og der har været små beskedne tuer, som forsvandt hurtigt. Mange af vore gamle gårdnavne fortæller om tilstedeværelsen af gravhøjene, som fandtes på markerene. Det meste af åsen er fredet, men med offentlig adgang.

Brønden by kom til at ligge i læ af den Jyske Ås.

Gennem sognet strømmer Voer Å, der bl.a. danner skel til Torslev sogn. Åen har tilløb fra flere vandløb som kommer fra bakkernes kildevæld.

Del siden