I den sidste del af 1800 skete der en stor ændring i landboernes liv.

Andelsbevægelsen, sparekassen, landbofoeninger var alle en del af en ny form for fællesskab.

Det medførte et mere aktivt indre missionsk og grundtvisk kirkeliv samt gymnastik- og foredragsforeninger.

Derfor blevder i årene 1870 til 1900 opført henved 1600 forsamlingshuse. Også i Skæve sogn blev der bygget et. Det kom til at ligge midt i sognet, mellem Brønden og Dybvad, ved det vejkryds, der går til Try. Huset blev opført i 1897. Det fik dog en kort levetid, fordi Dybvad var en by i hurtig udvikling, og allerede i 1904 tog man der initiativ til at bygge eget forsamlingshus.

Det blev egnens bygmester Frederik Jacobseb, der tog initiativ til at der også i Brønden blev opført et forsamlingshus.

I 1912 købte han en byggegrund fra ejendommen Karmissig, samtidig erhvervede han det gamle forsamlingshus ed Tryvej til nedrivning. Herfra brugte han delene til opførelsen af det hus, vi har i byen i dag.

i 1915 solgte han huset til Krista og Gert Jacobsen, som drev forsamlingshuset med udlejninger til mange ting.

Engang i 30érne fik huset nye ejere. Tine og Jens Skov.

Ud fra annoncer ses det, at huset blev drevet på samme måde.

Om lørdagen var der ofte bal i forsamlingshuset. Omrejsende " biografer" rejsekinoer viste film.

osv.

I årene op til 1948 blev huset drevet på privat basis, og i disse år brugte Indre Mission det

rigtig meget til deres møder og søndagsskole, så da det blev sat til salg i 1948 besluttede samfundet her i Skæve sig til at købe huset.

Huset blev købt af Peter Nielsen, Stagsted for 15.000 kr.

I en del af huset, ud mod Skævevej blev der indrettet bebolese og her kom Ida og Anton Jensen til at bo. Det blev et åremål med stor tilslutning. Der blev bl.a holdt konfirmationer, oprettet strengekor og afholdt missionsmøder, samtalemøder, søndagsskole, juletræ og missionsuge.

Op i 80érne blev der for få til at varetage driften. Man valgte derfor at sælge det til Svend Pedersen, som boede i huset indtil han i 1912 solgte det til Skæve borgerforening med økonomisk støtte fra Skæve historiske forening.

Del siden